Huidige status
Niet ingeschreven
Prijs
€ 125
 
Studie-uren: 12
ECTS: 0,5

 

In ons leven maken we soms dingen mee die ons voor altijd bij blijven. Het liefste denken we er niet meer aan, maar oude wonden die niet willen helen, kunnen ons overdag en ‘s nachts in onze slaap nog pijn doen. Nachtmerries, flash-backs of onverklaarbare gevoelens van onrust, verdriet, woede of angst kunnen te maken hebben met traumatische ervaringen. Ook oude patronen, die gericht waren op zo goed en gezond mogelijk door een zware tijd heen te komen, kunnen ons in ons latere leven dwars gaan zitten en de relatie met onszelf en anderen bemoeilijken. Trauma kan ten grondslag liggen aan diverse lichamelijke klachten. Daarom kunnen deze vaak worden verlicht of zelfs geheel verdwijnen als je trauma wordt genezen.

Energetische traumabehandeling is een grondige, maar zachte manier om je proces te ondersteunen. Deze behandeling is niet gericht op desensitisatie of catharsis, maar als het ware op het laten smelten van bevroren herinneringen. Je zou een traumatische herinnering kunnen zien als een blok ijs. Ooit heb je je gevoelens en gedachten daarin opgeborgen. Dat voelde veilig, omdat je op dat moment niet met de heftigheid van de gebeurtenis om kon gaan. De herinnering, inclusief alle gevoelens en gedachten, is opgeborgen. Wat er overblijft is soms een plaatje aan de buitenkant van het blok ijs, soms helemaal niets, alleen dat ijs.

Op het moment dat je het ijs ‘in’ kunt, smelt het. Het voelt als het heropenen van de ervaring. Niet om je gevoelens erover te verdoven, maar om de ervaring werkelijk te zien en te ervaren, vanuit een basis van oervertrouwen, mededogen en liefde. Wat volgt, is meestal een multi-dimensionaal inzicht in een ervaring die eerst plat en betekenisloos was. Gevoelens van angst, boosheid en onrust verdwijnen en worden vervangen door helderheid, begrip en acceptatie.

Energetisch therapeuten kunnen leren hoe ze dit proces kunnen bevorderen en hoe ze het proces weer kunnen openen als de cliënt op een blokkade stuit. Energetische therapie biedt een vorm die niet noodzakelijkerwijs verbaal naar de ervaring toe leidt, hoewel woorden kunnen helpen. Terwijl beroepsopleidingen je leren behandelen, is ervaring met en kennis van energetische processen bij traumaverwerking iets wat je meestal gaandeweg opdoet tijdens je werk.

Inhoud

Tijdens de online cursus “Trauma vanuit energetisch perspectief” krijg je een samenhangend overzicht van theorie vanuit verschillende hoeken en je leert een volledig traject energetische traumabehandeling uitvoeren. We kijken naar de inzichten van grondleggers van lichaamswerk, de energetische kant van EMDR en naar het werk van energetisch traumatherapeuten. Daarnaast deelt de docent haar inzichten gebaseerd op 17 jaar ervaring in een energetische praktijk met cliënten met diagnoses als PTSS, psychosegevoeligheid, bipolaire stoornis en angststoornis.

Voor wie?

Voor iedereen die is geïnteresseerd in de relatie tussen trauma en energie. Voor therapeuten die op zoek zijn naar een duidelijk fundament en leidraad voor behandeling vanuit een energetische zienswijze.

Praktisch

De cursus bestaat uit 22 lessen (inclusief het welkomstfilmpje) en een heleboel extra materialen (links, video’s, boekentips). Je houdt toegang tot de cursus zolang de academie bestaat.

Andere cursussen

Wil je niet alleen online deelnemen, maar ook een keer ervaren wat energetische traumasessies kunnen doen? Dan kun je meedoen met een groepssessie Energetische Traumaverwerking.

Ook bestaat de mogelijkheid om mee te doen met een Masterclass met auteur William Redpath (van Trauma Energetics) wanneer hij in Nederland is. Lezers van de nieuwsbrief worden hiervan op de hoogte gehouden en je kunt je hiervoor op de wachtlijst laten plaatsen.

Geaccrediteerd traject?

Om als energetisch therapeut veilig traumabehandeling te kunnen toepassen in aanvulling op de reguliere zorg, is het belangrijk dat je kunt oefenen. Je kunt daarvoor meedoen met het geaccrediteerde traject Energetisch Traumatherapeut