Het complementaire zorgveld in Nederland is groeiende. Patiënten gaan om verschillende redenen steeds vaker op zoek naar een aanvullende vorm van zorg. Complementaire zorgverleners en hun cliënten vinden elkaar op het gebied van tijd, aandacht en een holistische visie op ziekte en welzijn.

In de afgelopen jaren zijn er meerdere professionaliseringsslagen geweest, waarbij complementaire zorgverleners steeds beter geschoold werden en de controle op hun werkzaamheden werd aangescherpt.  Hierdoor is de kwaliteit van de complementaire zorg toegenomen.  Dit is echter geen eindig proces.  Complementaire zorgverleners willen zich graag blijven ontwikkelen, zowel in hun eigen vakgebied als in de vaardigheden die nodig zijn om in een multidisciplinaire en integrale zorg hun steentje bij te kunnen dragen.

Hoewel de Nederlandse gezondheidszorg lange tijd verzuild is geweest, waarbij weinig communicatie was tussen reguliere en complementaire zorgverleners, is dit nu aan het veranderen. Een wederzijdse open blik en open mind geven aanleiding tot een behoefte aan goede informatieverschaffing en vaardigheden op het gebied van samenwerking en communicatie.

Het complementaire zorgveld bestaat uit veel verschillende behandelwijzen met verschillende niveaus van bekendheid en acceptatie.  Energetische geneeskunde (de letterlijke vertaling van het internationaal gangbare “energy medicine”) is hierbij lange tijd hekkensluiter geweest, maar spreekt voor veel mensen ook het meest tot de verbeelding.  Daarbij verschaft energetische geneeskunde het theoretische kader voor de meeste complementaire* behandelwijzen, zoals bijvoorbeeld acupunctuur, energetische therapie, Ayurvedische en Chinese traditionele geneeskunde. Waar fytotherapie en fysiotherapie vrij gemakkelijk in te passen zijn in de reguliere geneeskunde, is er voor de energetische geneeskunde nog een theoretische kloof te overbruggen.  Onderzoek naar de verhouding tussen lichaam en geest, het placebo-effect, bio-energie, zingeving en meditatie verschaft langzamerhand meer inzicht. Heldere informatie over recent onderzoek is moeilijk te vinden en moeilijk op waarde te schatten. Daarnaast is meer onderzoek gewenst.

De Academie Energetische Geneeskunde gelooft in de kracht van samenwerken vanuit een gelijkwaardige relatie en onderling begrip. Ze gelooft dat een open mind en wetenschappelijke degelijkheid hand in hand moeten gaan. Boven alles gelooft ze in de kracht van het menselijk zelfgenezend vermogen en de bereidheid van mensen om elkaar te ondersteunen in hun herstel. Ze gelooft dat complementaire en reguliere zorgverleners hierin een gedeelde missie en passie hebben, en dat het mogelijk is om deze op een moderne manier vorm te geven, zonder verworvenheden uit het verleden van de hand te doen.

Wat doen we?

De Academie Energetische Geneeskunde verzorgt cursussen op het gebied van energetische behandelvormen, samenwerking in de integrale zorg en onderzoeksvaardigheden. Daarmee willen we bijdragen aan:

  • de professionalisering van het complementaire veld
  • het bevorderen van de samenwerking en het begrip tussen complementaire en reguliere zorgverleners
  • de educatie en voorlichting van cliënten/patiënten en andere geïnteresseerden

Wie kan bij ons terecht?

Complementaire zorgverleners kunnen bij de Academie Energetische Geneeskunde terecht voor vakinhoudelijke cursussen om hun vaardigheden op peil te brengen en te houden. Daarnaast kunnen zij deelnemen aan cursussen over samenwerken binnen de integrale zorg.

Reguliere zorgverleners vinden bij de Academie Energetische Geneeskunde cursussen die inzicht verschaffen in het theoretisch kader van energetische geneeskunde. Daarnaast zijn zij van harte welkom bij diverse cursussen om energie zelf te ervaren.

Cliënten/patiënten kunnen diverse cursussen volgen die verband houden met voor hen relevante informatie. De Academie Energetische Geneeskunde is er voor iedereen die geïnteresseerd is in energie en op zoek is naar een breed cursusaanbod met een goede fundering, onder begeleiding van bevlogen docenten. 

Wat mag je van ons verwachten?

De Academie Energetische Geneeskunde streeft naar een breed aanbod, waarbij er ruimte is voor inspiratie, praktijkervaring en theorie. Je kunt kiezen voor cursussen die vooral zijn gericht op intuïtieve ontwikkeling en je persoonlijke groei, cursussen die meer theoretische onderbouwing bieden en cursussen die een beetje van beide in zich hebben. Elke docent legt weer andere accenten. Vragen? Je kunt met alle docenten rechtstreeks contact opnemen via hun docentenpagina.

Cursusmaterialen bij de Academie Energetische Geneeskunde bevatten altijd een duidelijke bronvermelding en docenten zijn in staat om onderscheid te maken tussen wetenschappelijk onderzoek en traditionele kennis. Op de website worden cursussen ingedeeld in categorieën om de origine van de inhoud duidelijk te maken.

De Academie Energetische Geneeskunde volgt onderzoeksactiviteiten binnen het eigen vakgebied en aanverwante vakgebieden en stelt cursussen samen rond om de onderzoeksresultaten. Daarnaast ontwikkelt de Academie Energetische Geneeskunde cursussen over onderzoeksvaardigheden voor onderzoekers die zich willen bezighouden met complementaire behandelwijzen.